top of page

کار ما

مهر داوطلبانه ایالت بیلیتراسی به دنبال این است که به هر دانش آموز تنسی فرصت و ابزاری را برای دریافت جایزه مهر بی سوادی پس از فارغ التحصیلی برای به رسمیت شناختن مهارت نشان داده شده در دو یا چند زبان و ارتقای مهارت بیسوادی نیروی کار قرن بیست و یکم در سراسر ایالت ارائه دهد.  از طریق خدمات اصلی خود، تلاش می کنیم شکاف های موجود در آزمایش، آگاهی و بودجه را ببندیم تا به همه دانش آموزان تنسی امکان دسترسی عادلانه به برنامه جایزه را بدهیم، در حالی که همچنین رشد برنامه های میراث فرهنگی و جهانی را از Pre-K تا Postsecondary تشویق می کنیم.

VSSB Logo.png
download.png
pencil-2016-logo with Acronym.png
TLC_Stacked_Logo-300x75-1.jpg
bottom of page